Biografia Repertuar Prasa Zdjęcia Nagrania Prywatnie Kontakt

 Menu 

Biografia
Krótka notka


Wybrane osiągnięcia artystyczne:

Działalność pedagogiczna:

Działalność naukowa

Awanse zawodowe i inne osiągnięcia

Działaność pedagogiczna

 Wrocławski Chór Chłopięcy "Pueri Consonantes" 

  • 1986 - współzałożyciel zespołu

  • 1986-1990 - asystent dyrygenta

  • 1990-1997 - kierownik artystyczny

  • 1997, I miejsce w Makroregionie na Przeglądzie Dziecięcych zespołów Artystycznych, Wrocław

  • 1997, Brązowy Kamerton na Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkolnych A' cappella, Bydgoszcz

 Historia zespołu 

Od 1986 r. działa we Wrocławiu, przy Centrum Sztuki "Impart", Wrocławski Chór Chłopięcy. Pełną nazwę uzupełnia łaciński zwrot Pueri Consonantes będący niejako credo zespołu (chłopcy współbrzmiący). Zespół skupia ponad 50 chłopców w wieku od 8 do 22 lat, uczniów różnych szkół podstawowych, średnich i wyższych.

Repertuar Chóru obejmuje różne epoki - od XIV-wiecznych anonimów i dzieł mistrzów renesansu, poprzez kompozycje barokowe i romantyczne, aż do utworów współczesnych (głównie muzykę sakralną, ale także utwory świeckie).

Wrocławski Chór Chłopięcy wielokrotnie występował w całej Polsce. W minionych sezonach młodzi śpiewacy brali udział w przedstawieniach "Carmen", "Otello", "Tosca" i "Oliver!" na deskach Opery Wrocławskiej. W 1996 roku Zespół wyjechał do Lwowa, gdzie koncertował w Katedrze oraz w Szkole Polskiej. W roku 1997 chłopcy śpiewali w Statio Orbis, mszy św., na zakończenie XLVI Kongresu Eucharystycznego, której przewodniczył Papież Jan Paweł II .

Od 1997 roku Chór współpracuje z Filharmonią Bałtycką. W ramach obchodów Tysiąclecia Gdańska uczestniczył w wykonaniach VIII Symfonii "Tysiąca" G. Mahlera oraz IX symfonii L. v. Beethovena, a także z Filharmonią Wrocławską (w ramach cyklu "Filharmonia dla Młodych").

Na dorobek "Pueri Consonantes" składają się również cztery profesjonalnie zrealizowane kasety audio: "Kolędy polskie"(dwie kasety), utwory sakralne ("Laudate Pueri Dominum") i piosenki dla dzieci ("Alfabet dziecięcy") oraz nagrania radiowe i telewizyjne.

W latach 1995 - 1998 honorowy patronat artystyczny nad chórem sprawował prof. Edmund Kajdasz.

Piotr Łykowski był przez 10 lat kierownikiem artystycznym i dyrygentem Zespołu. Od 1997r. Zespołem dyryguje Robert Wajler - absolwent Wrocławskiej Akademii Muzycznej.Design © Bartosz Moczulski, 2004