Biografia Repertuar Prasa Zdjęcia Nagrania Prywatnie Kontakt

 Menu 

Biografia
Krótka notka


Wybrane osiągnięcia artystyczne:

Działalność pedagogiczna:

Działalność naukowa

Awanse zawodowe i inne osiągnięcia

Działaność naukowa

 • od 1998- członek zespołu redakcyjnego Zeszytów Naukowych Akademii Muzycznej we Wrocławiu

 • 1999 - recenzent przewodu kwalifikacyjnego II stopnia ad. Grażyny Flicińskiej-Panfil z Akademii Muzycznej w Poznaniu - Akademia Muzyczna we Wrocławiu

 • 2000 - opracowanie (wspólne z mgr Marzeną Korchut-Łykowską) autorskiego programu Impostacja głosu (na zamówienie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu), jako podstawy realizowanego wówczas projektu profilaktyki i rehabilitacji narządu głosu dla nauczycieli

 • 2000 - artykuł Retoryka i zdobnictwo w muzyce dawnej w Zeszycie Naukowym nr 77 Akademii Muzycznej we Wrocławiu

 • 2001 - recenzent przewodu kwalifikacyjnego I stopnia mgr Jolanty Konstańciuk-Sipowicz z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze - Akademia Muzyczna we Wrocławiu

 • 2001 - recenzent przewodu kwalifikacyjnego II stopnia ad. Feliksa Widery z Akademii Muzycznej w Katowicach - Akademia Muzyczna we Wrocławiu

 • 2001 - recenzent przewodu kwalifikacyjnego I stopnia mgra Piotra Micińskiego - Akademia Muzyczna w Łodzi

 • 2002 - recenzent przewodu kwalifikacyjnego II stopnia ad. Hanny Michalak z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy - Akademia Muzyczna we Wrocławiu

 • 2003 - prezentacja referatu Wykonawstwo recytatywu w Kantatach J. S. Bacha na Sesji Naukowej w Dusznikach-Zdroju

 • 2003 - recenzent przewodu kwalifikacyjnego I stopnia mgra Aleksandra Teligi - Akademia Muzyczna w Katowicach

 • 2003 - recenzent przewodu kwalifikacyjnego I stopnia mgr Katarzyny Nowak-Stańczyk - Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

 • 2003 - recenzent przewodu kwalifikacyjnego I stopnia mgra Piotra Olecha - Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

 • 2003 - promotor przewodu kwalifikacyjnego I stopnia mgr Stanisławy Mikołajczyk-Madej - Akademia Muzyczna w Katowicach

 • 2004 - recenzent postepowania o nadanie tytułu profesora sztuki ad. II  stopnia Ryszarda Minkiewicza - Akademia Łódź

 • 2004 recenzent przewodu doktorskiego mgr Marii Seremet - Akademia Muzyczna WarszawaDesign © Bartosz Moczulski, 2004