Biografia Repertuar Prasa Zdjęcia Nagrania Prywatnie Kontakt

 Menu 

Biografia
Krótka notka


Wybrane osiągnięcia artystyczne:

Działalność pedagogiczna:

Działalność naukowa

Awanse zawodowe i inne osiągnięcia

Awanse zawodowe i inne osiągnięcia

 • styczeń 1993 - uzyskanie kwalifikacji I stopnia w zakresie wokalistyki - Akademia Muzyczna w Łodzi

 • od 1996r. - członek Senatu wrocławskiej Akademii Muzycznej. Bierze czynny udział w pracach Komisji Senackich i Uczelnianych:

  • był przewodniczącym Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów (1996-1999)

  • był przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i był członkiem Senackiej Komisji Budżetowo-Finansowej oraz Komisji ds. Odznaczeń (1999-2002, 2002-2005)

 • maj 1998 - uzyskanie kwalifikacji II stopnia sztuki muzycznej w zakresie wokalistyki, Akademia Muzyczna we Wrocławiu

 • 1998 - został koordynatorem organizacyjnym wrześniowego Kursu Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej (odbywanego w trakcie Festiwalu Wratislavia Cantans)

 • październik 2000 - powołanie (przez J.M. Rektora) na stanowisko Kierownika Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 • 2001 - objęcie kierownictwa Kursu Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej począwszy od XXVI edycji (przekazanago przez twórcę i kierownika 25 edycji prof. Eugeniusza Sąsiadka)

 • kwiecień 2001 - udział w pracach Jury Konkursu dla głosów sopranowych im. Haliny Halskiej we Wrocławiu

 • wrzesień 2001 - wybrany (na trzecią kadencję) do Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu (na walnym zebraniu członków stowarzyszenia)

 • listopad 2001 - udział w pracach Jury Konkursu Polskiej Pieśni Artystycznej w Warszawie.

 • sierpień 2001 - uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego (po egzaminie przed Komisją powołaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

 • wrzesień 2002 - uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego (po postępowaniu kwalifikacyjnym przed Komisją powołaną przez Ministerstwo Kultury)

 • wrzesień 2002 - objęcie stanowiska Dziekana Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (po wyborze przez Wydziałowe Kolegium Elektorów)

 • październik 2002 - wybrany do Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków (na walnym zebraniu członków stowarzyszenia)

 • czerwiec 2003 - postępowanie o nadanie tytułu profesora sztuk muzycznych

 • styczeń 2004 - nominacja profesorska zatwierdzona i podpisana przez Prezydenta RP

 • kwiecień 2004 - udział w pracach Jury I Ogólnopolskiego Przeglądu Wydziałów Wokalnych Średnich Szkół Artystycznych w Olsztynie (powołany przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie)Design © Bartosz Moczulski, 2004